Door toegang en gebruik van Breedband.online gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden dan kunt u ook geen gebruik maken van Breedband.online.

Alle verstrekte informatie op Breedband.online is onder voorbehoud. Breedband.online doet haar uiterste best om een zo compleet en up-to-date mogelijk overzicht te bieden van de genoemde internetproviders. Breedband.online is hiervoor echter afhankelijk van de informatie die de vermelde providers bieden. Het is dus mogelijk dat bedrijven hun prijzen en/of aanbiedingen, zoals vermeld op Breedband.online, tussentijds wijzigen. Indien dit het geval is, zijn de prijzen en/of aanbieding op de website van internet provider leidend.

Links Breedband.online
Breedband.online verwijst u door partner sites. Op deze partner sites worden de bestelmodules van deze partners geladen. Alle abonnement gerelateerde producten en / of diensten, worden door de partners van Breedband.online aangeboden en afgehandeld. Breedband.online heeft dan ook geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina’s en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Breedband.online is geen internetprovider maar een vergelijkingssite die via haar website bezoekers in contact brengt met producten en diensten van internet providers.

De door Breedband.online op deze site verstrekte informatie is een aanbod van verschillende partijen. Eventuele regelingen tussen u en derden die op Breedband.online worden genoemd, zijn uitsluitend voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Breedband.online kan niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de opgenomen gegevens. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, u kunt echter op geen enkele wijze hier rechten aan ontlenen. Breedband.online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van onze website.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.